Nödradiosändare

Nödradiosändare. Ikväll har jag tittat på de olika alternativen som finns vad gäller PLBs (Personal Locator Beacon) och EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon). Både EPIRB och PLB är nödsändare som vid aktivering sänder en signal via satellit till räddningscentralen iland, några versioner sänder även en pejlsignal på 121,5mhz som flygtrafiken bevakar. För båtar ska man normalt ha en EPIRB men den mindre och enklare PLBn kan ersätta denna. Det viktigaste att beakta vid val av sändare är att den har täckning i det område man befinner sig. Många tänker säkert att om det är satellit-buret system måste man ha täckning överallt men riktigt så är det inte. Det finns många satelliter som inte täcker nord- och sydpolen och det är oftast geostationära satelliterna som inte täcker dessa områden. Men när man väljer en PLB eller EPIRB som täcks av cospas-sarsat systemet täcks den av både GEO-satelliter och LEO-satelliter. LEO-satelliter roterar runt jorden över polerna och ger därmed täckning över hela jorden men inte hela tiden, som längst behöver man dock vänta cirka en timma för att en satellit ska komma inom täckning för sändaren.

översikt av signalens väg
översikt av signalens väg

Varför PLB istället för EPIRB? Jag resonerar som så att om vi har PLB så kan vi ha tre stycken (en var). Varje person bär sin egen på sig alltid så om en person kommer bort eller faller över bord kan denne själv larma sin position. Att ha tre sändare ger oss också större redundans. Om en sändare inte skulle fungera har vi två till att kalla på hjälp med. PLBn är liten och kan tas med på turer iland och det är mer troligt att man får med sig den i livflotten eftersom den redan ligger i ens ficka, EPIRBen kan glömmas kvar ombord. EPRIBen har längre batteritid än en PLB men tre PLBs som utlöses efterhand som batterierna tar slut får ändå en längre sändningstid än EPIRBen.

Den lite smidigare PLBn
PLB
den större epirben
EPIRB

 

Kommentera

Stäng meny